Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Rujukan : ANM.PHG.600.15/2/85 JLD. 3 (33)
Tarikh : 19 Jun 2024

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

Bersama ini disertakan makluman berkaitan Penghantaran Sijil Pengesahan Baki Akaun Vot bagi bulan tersebut.

Perhatian dan kerjasama Y.Bhg Dato’ / tuan / puan terhadap perkara ini amat dihargai.

Muat turun :

PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI VOT

STATUS PENERIMAAN SPB VOT MENGURUS

STATUS PENERIMAAN SPB VOT PEMBANGUNAN

Sekian terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

"Memperkasa Budaya Inovasi Pendigitalan"

UNIT AKAUN
JANM NEGERI PAHANG