Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
NO. RUJUKAN : ANM.PHG.600-9/2 (18)
Tarikh : 10 Julai 2024

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

Bersama-sama ini disertakan Surat Penghantaran Laporan Perakaunan Aset Bukan Kewangan seperti pada 30 Jun 2024 bagi Sukuan Kedua Tahun 2024.

Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.

Muat turun :  

Surat Penghantaran Laporan Perakaunan Aset Bukan Kewangan seperti pada 30 Jun Tahun 2024 (Sukuan Kedua).

Jadual Aktiviti Penyelenggaran Laporan Aset Bukan Kewangan sukuan kedua Tahun 2024.

Tatacara Penyelenggaraan Laporan Perakaunan Aset Bukan Kewangan seperti pada 30 Jun Tahun 2024 (Sukuan Kedua).

Sekian, terima kasih.

UNIT PENGURUSAN ASET
JANM PAHANG
10 Julai 2024