Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

Jawatankuasa Promosi telah mengadakan Hari EKSA pada minggu ketiga setiap bulan iaitu pada 20.01.2017, 17.02.2017 dan 17.03.2017. Pada Hari EKSA ini semua Zon akan bergotong - royong untuk memperkemaskan Zon masing-masing supaya sentiasa kelihatan bersih, kemas, selesa dan kondusif.