Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2023 Arkib Pengumuman 2023 PENGHANTARAN PENGESAHAN BAKI KOD AKAUN UNTUK TUJUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA SOKONGAN LEJAR AM AKRUAN BAGI PENYATA KEWANGAN KERAJAAN PERSEKUTUAN PRA-PERALIHAN SEPERTI PADA 31 DISEMBER 2022 (AKHIR)

Rujukan : ANM.PHG.600.15/2/85 JLD. 2 (16)

2 Mac 2023

SEMUA PTJ DI BAWAH SELIAAN JANM NEGERI PAHANG

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

Bersama-sama ini disertakan surat dan panduan pengesahan baki untuk penyediaan Kertas Kerja Sokongan (KKS) Lejar Am Akruan Penutupan Akaun Akhir Kerajaan Persekutuan seperti pada 31 Disember 2022.

2. Pengesahan baki yang disediakan hendaklah dikemukakan kepada JANM Negeri Pahang dalam tiga (3) salinan selewat-lewatnya pada 15 Mac 2023 (Rabu).

3. Kerjasama dan perhatian Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan terhadap perkara ini amatlah dihargai.

 

 SURAT  MUAT TURUN
 PANDUAN PENYEDIAAN KKS  MUAT TURUN
 LAMPIRAN AKHIR KKS 2022  MUAT TURUN

 

Sekian, terima kasih.

 

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

"Memperkasa Budaya Inovasi Pendigitalan"

JANM NEGERI PAHANG

2 Mac 2023