Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Rujukan : ANM.PHG.600.15/2/85 JLD. 3 (31)
Tarikh : 21 Mei 2024

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Y.Bhg Dato’/Tuan/Puan

Bersama ini disertakan makluman berkaitan Penghantaran Sijil Pengesahan Baki Akaun Deposit bagi bulan tersebut.

Perhatian dan kerjasama Y.Bhg Dato’ / tuan / puan terhadap perkara ini amat dihargai.

Muat turun :

PENGHANTARAN SIJIL PENGESAHAN BAKI AKAUN DEPOSIT

LAMPIRAN A STATUS PENERIMAAN SBP DEPOSIT TERIMAAN & DEPOSIT BAYARAN LAMPIRAN A STATUS PENERIMAAN SBP DEPOSIT TERIMAAN & DEPOSIT BAYARAN

Sekian terima kasih.

“MALAYSIA MADANI”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

"Memperkasa Budaya Inovasi Pendigitalan"

UNIT AKAUN
JANM NEGERI PAHANG