Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Arkib Pengumuman 2023 Arkib Pengumuman 2023 TATACARA UNTUK MENGAKSES APLIKASI myTNB - BIL SECARA ATAS TALIAN
Rujukan : ANM.PHG.600-15/3/7Jld.3 (12)
Tarikh : 28 Ogos 2023

Semua Ketua Pusat Tanggungjawab

Di Bawah Seliaan JANM Negeri Pahang

YBhg. Dato’/Datin/Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas dan rujukan emel BPOPP/SPO(Emel)/2023(275) bertarikh 25 Ogos 2023 adalah berkaitan.

2.         Dimaklumkan bahawa, selaras dengan keputusan Mesyuarat Bersama Agensi Pukal Dan Pejabat Perakaunan Bilangan 2 Tahun 2022 yang diadakan pada 23 November 2022 telah memutuskan bahawa pihak TNB perlu menyediakan tatacara mengakses aplikasi myTNB secara atas talian untuk dipanjangkan kepada semua Pejabat Perakaunan dan Pusat Tanggungjawab (PTJ).

3.         Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini dilampirkan tatacara tersebut untuk rujukan dan tindakan selanjutnya jua.

Sekian, terima kasih.

 

UNIT PENGURUSAN DANA

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

NEGERI PAHANG